Artsdatabanken workshop: Lav på gamle styvingstrær i Ryfylke og på Jæren

Praktisk info

Fra: 27.04.2023 20:00

Til: 01.05.2023 13:00

Adresse: St. Olavs gate 38, Sandnes, Norge

Forening: NSNF

Region: Rogaland

Pris fra: Gratis

Ledere

Arrangementet er stengt for påmelding

Fagmykologene (NSNF) og Norsk Lavforening inviterer til lav-workshop

Program: Lav på gamle styvingstrær i Ryfylke og på Jæren

27.04

De fleste ankommer Sandnes enten i bil eller med tog på ettermiddag/kveld. Vi møtes på GamlaVærket Hotell og sjekker inn/innlosjerer. Det blir et kort introduksjonsforedrag på kvelden (eller fredags morgen) med praktisk info om turen.

28.04

07:00 – 08.30 Frokost GamlaVærket

09:00 – 16:30 Felt Årdal (Hjelmeland)

18:00 Middag i restauranten på GamlaVærket

19:30 Årsmøte Norsk lavforening

20:30– Diskusjon og frikveld

 

29.04

07:00 – 08.30 Frokost GamlaVærket

09:00 – 16:30 Felt Frafjord

18:00 Middag i restauranten på GamlaVærket

19:30– Nøkling/mikroskopiering/frikveld

 

30.04

07:00 – 08.30 Frokost GamlaVærket

09:00 – 16:30 Felt Årdal (Hjelmeland)

19:30 – 20:15 Foredrag Einar Timdal

20:15– Nøkling/mikroskopiering/frikveld

 

01.05

07:00 – 08:30 Frokost GamlaVærket

09:00-12:00 (13:00) Kort feltdag

12:00 (13:00) Hjemreise

 

Praktisk informasjon 

PARKERING: Når det gjelder parkering så er det gratis i Sandnes sentrum fra 19-09 på hverdager og fra 15-09 lørdager. På søndager er det gratis. Noen av parkeringsplassene er tidsregulerte med maksgrenser, vi prøver å finne langtidsparkeringene som er nærmest GamlaVærket. Ellers finnes det innendørs parkering rett over gata på Bystasjonen (180,- per døgn). Ellers finnes det gratis gateparkering ikke så veldig langt i fra sentrum. Hvis dette er ønskelig, ta kontakt med meg. Vi ordner i så fall med transport til og fra hotellet.

 

AKTIVITET KVELDSTID: Vi legger til rette for nøkling og mikroskopiering. Vi har booket konferanserom på Hotel Sverre som ligger to kvartaler fra GamlaVærket. Her vil det være mulig å sitte utover kvelden. For de som har utstyr selv er det supert om dere kan ta med det (lupe, mikroskop, litteratur). Vi kommer til å ta med noen luper, mikroskop og bestemmelseslitteratur fra NHM. På torsdags kveld eller fredags morgen blir det et kort foredrag med info om turen, lokaliteter, artsgrupper osv. Etter middagen vil Torbjørg Bjelland (UiS) holde et foredrag om Irsk hinnelav (Leptogium hibernicum) og transplantasjonsforsøk. På lørdagen holdes Lavforeningens årsmøte, og på søndag er det fri aktivitet på kveldstid.

 

MÅLTIDER: Det blir frokost og middag på GamlaVærket. Vi kommer til å få ferdige matpakker til lunsj laget av kjøkkenet som vi kan ta med i felt.

 

TRANSPORT: Vi kjører felles fra Sandnes til de ulike lokalitetene. Det er ca. 10 biler som kommer reisende. I tillegg er det flere lokale som har egne biler og dermed skal det være nok plass til alle. Det er ca. en times kjøring til Frafjord og Årdal fra Sandnes.

 

LOKALITETER: Hovedlokalitetene på turen er områdene rundt Årdal (i Hjelmeland) og områdene rundt Frafjord (Jæren). Her er der flere spennende lokaliteter som vi ønsker å besøke. Årdal: Riskadalsvatnet, Målandsdalen, Fiskå, Vormedalsheia, Ramsfjell (Jøsenfjorden), Øvre Tysdalsvatnet. I Årdal er tanken å starte på østsiden av Riskadalsvatnet (styvingslokalitet), her kan man finne både L. hibernicum og Rinodina isidioides som begge er kritisk truet på rødlista, samt flere andre rødlistearter. Ut over dagen er det mulig å bevege seg oppover i skogen, eventuelt å dele seg i grupper å dra til andre aktuelle lokaliteter. Vi prøver å få til enkel båttransport innover Øvre Tysdalsvatnet (usikkert om dette blir på fredagen eller søndagen). Frafjord: Migaren naturreservat, Ørestø naturreservat, Brådlandsdalen, Eikeskog, Skredaknuten. Her er tanken å starte i Migaren naturreservat. Det kan også være aktuelt å besøke Dirdal dagen vi er i Frafjord. Den siste dagen (01.05) planlegger vi å ta en kort dag i felt (til 12-13). Det er derfor lurt å besøke en lokalitet som er relativt lett tilgjengelig. Et forslag er Bjønnåsen-Krusafjell (Høle).

 

REFUSJON: Vi har dessverre ikke mulighet til å refundere transportutgifter for alle deltakere. Turledere og spesielt inviterte gjester blir refundert hvis de ønsker. For andre som absolutt må ha dekket transportutgifter, så ønsker vi å hjelpe til så mye vi kan. Ta derfor kontakt med meg hvis dette er tilfellet. Ellers er alle måltider og overnatting dekket for alle deltakere.

Oppmøtedetaljer

GamlaVærket Hotell i Sandnes sentrum.